Följ Academic Work AB

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö viktigast när young professionals inom IT väljer arbetsplats

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 08:00 CEST

”Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö” är absolut viktigast när young professionals inom IT ska välja arbetsgivare. Det visar Academic Works undersökning Young Professional Attraction Index (YPAI) som släpps idag. På andra plats kommer “Bra lön och förmåner”.

I årets undersökning, den femte i ordningen, svarade studenter och akademiker i början av sina karriärer inom IT på vad som är viktigast i valet av arbetsgivare. Undersökningen visar att ”Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö” värderas allra högst. Med ”Bra arbetsmiljö” syftar målgruppen i detta fall inte på den fysiska arbetsmiljön utan på den sociala. Det är med andra ord relationerna på arbetsplatsen som står i fokus när young professionals väljer arbetsgivare.

– Företag som lyckas skapa en god arbetsmiljö och dessutom vet hur de ska förmedla detta till potentiella medarbetare har ett försprång i jakten på den bästa kompetensen. Många arbetsgivare låter HR och rekryterande chefer berättar om hur det är att jobba hos dem. Lyft istället fram medarbetarnas egna erfarenheter, det ger en mer trovärdig bild av företaget och den sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen, säger Julia Granström, Employer Branding Specialist på Academic Work.

Utmärkande för young professionals inom IT är att de värderar löner och förmåner högre än genomsnittet. 6 av 10 uppger att det är den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare. Det kan ses som ett tecken på att kompetensbristen inom IT inte gått målgruppen obemärkt förbi. Kandidaterna är väl medvetna om sitt värde på arbetsmarknaden.

– I årets YPAI är det tydligare än tidigare att det är kandidaternas marknad. Deras kompetens är starkt efterfrågad och de flesta har fler jobb att välja mellan. Många företag har insett att konkurrensen är hård och arbetar därför aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke. Men det finns också många företag som behöver jobba mer aktivt framöver för att säkra sitt kompetensbehov, säger Julia Granström, Employer Branding Specialist på Academic Work.

- Att allt mer automatiseras är inte något som bekymrar young professionals inom IT. 74 procent är inte alls oroliga för att digitala verktyg och robotisering kommer att påverka deras karriär negativt – snarare tvärt om. Det är tydligt att young professionals ser positivt på framtiden. De är övertygade om att digitaliseringen kommer att effektivisera deras jobb och göra det möjligt att fokusera mer på kreativa och värdeskapande aktiviteter, säger Sam Alvandpour, Business Area Manager inom IT på Academic Work.

Undersökningen YPAI genomförs årligen av Academic Work tillsammans med Kantar Sifo. Undersökningen syftar till att hjälpa arbetsgivare förstå vad morgondagens arbetskraft, young professionals, värderar vid valet av arbetsgivare. 

De viktigaste faktorerna för young professionals inom IT vid val av arbetsgivare
1. Trevliga kollegor/bra arbetsmiljö = 65%
2. Bra lön & förmåner = 60%
3. Intressanta & utmanande arbetsuppgifter = 55%
4. Goda utvecklingsmöjligehter = 54%
5. Bra chef & ledarskap = 46%
6. Flexibel arbetsplats & arbetstid = 41%
7. Trygg anställning = 30%
8. Företagets värderingar & kultur = 29%
9. Geografiskt läge/närhet till hemmet = 27%
10. Tydliga förväntningar och mål = 23% 

Hela rapporten YPAI 2019 släpps idag den 18 september. Ta del av resultatet och ladda ner undersökningen här. 

Om young professional attraction index (YPAI):
Academic Work har, tillsammans med Kantar Sifo, skapat ett modernt mått på arbetsgivares attraktivitet bland studenter och akademiker i början av karriären – Young Professional Attraction Index (YPAI). Drygt 7000 personer deltog i den svenska delen av studien 2019. Med hjälp av YPAI vill Academic Work inspirera landets arbetsgivare att bygga relevanta och starka arbetsgivarvarumä rken. Undersökningen, som genomförs av Kantar Sifo i Academic Works databas, inkluderar frågor om vad som är viktigt när man väljer arbetsgivare, hur utvalda arbetsgivare uppfattas och hur väl man känner till svenska arbetsgivare. Undersökningen ger också 100 arbetsgivare ett attraktivitetsindex baserat på tre av frågorna i undersökningen. Metoden är hämtad från globalt validerade studier kring varumärkens anseende. Svarsalternativen har målgruppen själv definierat i Academic Works egen förstudie, något som är ovanligt i liknande studier och ger oss en möjlighet att snabbt se trendförändringar hos målgruppen. 

Academic Work grundades 1998. Vi rekryterar och hyr ut akademiker som fortfarande studerar, eller som är i början av karriären – young professionals. Academic Work finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Schweiz. 2018 omsatte Academic Work 2,5 miljarder kronor i Sverige och totalt 3,7 miljarder kronor i koncernen. På våra 17 kontor i Sverige är vi fler än 550 personer som jobbar heltid och vi får bra hjälp från våra drygt 450 deltidsanställda assistenter. Under 2018 jobbade fler än 15 000 konsulter via oss ute hos någon av våra kunder. www.academicwork.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.